Politika privatnosti

Politika privatnosti

Psihometar, obrt za obradu podataka, vl. Augustin Mutak (u daljnjem tekstu: „mi“, „nama“, „naš“, itd.) je vlasnik web stranice psihometar.hr (u daljnjem tekstu: „web stranica“). Svrha ove Politike privatnosti je definirati načine skupljanja, obrade, zaštite ili bilo kojeg drugog korištenja osobnih podataka na ovoj web stranici.

Službenik za zaštitu podataka

Psihometar, obrt za obradu podataka, vl. Augustin Mutak je obrt registriran u Republici Hrvatskoj. Imenovali smo zaposlenika obrta kao službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati zbog bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu Politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Ime i kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su:

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo kada ispunite obrazac za kontakt.

Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“. Više o tome kako reguliramo kolačiće možete pročitati u našoj Politici kolačića.

Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

Obrada podataka

Podatke dobivene o Vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

  • Zbog personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
  • Zbog poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
  • Zbog uspostave primarnog kanala komunikacije s Vama.

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Uporaba kolačića

Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte našu Politiku kolačića na https://psihometar.hr/politika-kolacica/.

Zaštita Vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo SSL tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili usluge.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima našeg hosting providera u Republici Hrvatskoj. Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon 12 mjeseci od dana kad ste nam dali te podatke.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate na augustin@psihometar.hr.

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan našeg obrta primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na augustin@psihometar.hr , udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

  • Ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • Ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • Ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu Politiku privatnosti.

Promjene naše Politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova Politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 24. veljače 2020. godine.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).