O nama

Što je Psihometar?

Psihometar je obrt za obradu podataka koji nudi širok raspon usluga unosa, analize i interpretacije statističkih podataka. Ukoliko Vam je potrebna obrada podataka, možete se obratiti Psihometru, koji će Vam pomoći u bilo kojoj fazi ili u cijelom procesu obrade Vaših statističkih podataka.

Što Psihometar nudi?

Statističke i psihometrijske analize podataka

Psihometar će na Vašim podacima provesti statističke analize koje su Vam potrebne. Nudimo usluge osnovnih statističkih analiza koje uključuju deskriptivnu statistiku, usporedbu razlika između grupa ili situacija te korelacije, ali i napredne statističke i psihometrijske analize kao što su regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza, klaster analiza, strukturalno modeliranje ili primjena modela teorije odgovora na zadatke. Pregled tehnika koje koristimo pogledajte na stranici Tehnike.

Evaluacija projekata

Također nudimo usluge evaluacije Vaših programa ili projekata na temelju statističkih podataka kao što su podaci prikupljeni evaluacijskim listićima tijekom trajanja projekta. Nudimo i savjete tijekom pripreme evaluacije Vašeg projekta. Evaluaciju projekta dostavljamo Vam u obliku pisanog izvještaja.

Unos i čišćenje podataka

Nudimo i usluge unosa podataka. Ukoliko ste podatke prikupili papir-olovka anketom, ručno unosimo Vaše podatke u računalni program. Ukoliko ste podatke prikupljali elektronički, nudimo usluge tzv. čišćenja podataka, odnosno, formatiranja podataka u onaj oblik kojeg zahtjevaju računalni programi u kojima će se podaci naknadno obrađivati.

U našem radu koristimo se programskim jezikom R.

Vlasnik obrta

Augustin Mutak

mag. psych.

Vlasnik obrta Psihometar je Augustin Mutak, magistar psihologije. Svoj akademski stupanj stekao je na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom studija stekao je bogato iskustvo u statističkim analizama kroz provedbu znanstvenih istraživanja i sudjelovanje na projektima financiranima sredstvima Europske unije. Nakon završenog studija odradio je dvomjesečnu praksu na University of Oxford, na kojoj je dodatno proširio svoja znanja. Autor je softverskog paketa cosinor2 za R.

Podaci o obrtu

Naziv: Psihometar, obrt za obradu podataka, vl. Augustin Mutak
Adresa: Ulica Antuna Mihanovića 42, Zaprešić
OIB: 93547369936
MBO: 97932604
PDV ID (VAT): HR93547369936
IBAN: HR6523600001102733709
Banka: Zagrebačka banka d.d.


Izjava o odricanju od odgovornosti: Psihometar, obrt za obradu podataka, vl. Augustin Mutak ne snosi nikakvu odgovornost za nemogućnost provedbe pojedinih analiza zbog prirode podataka, nepodobnosti podataka za neku od statističkih analiza, nedovoljnog broja ispitanika ili varijabli, tehničkih nedostataka u podacima niti zbog grešaka ili nepotpunosti u softverskim paketima koji se koriste za analizu podataka.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača, pisani prigovor na usluge Psihometra možete podnijeti na sljedeće načine:

  • Pismenim putem u poslovnim prostorijama Psihometra, Ulica Antuna Mihanovića 42, Zaprešić
  • Slanjem prigovora poštom na adresu Ulica Antuna Mihanovića 42, Zaprešić
  • Slanjem elektroničke pošte na info@psihometar.hr

Odgovor na prigovor slijedi u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.