Česta pitanja

Imam podatke, ali ne znam koji statistički postupak bih na njima trebao primijeniti. Mogu li se obratiti Psihometru?

Naravno! Možete nam se obratiti te nam opisati prirodu Vaših podataka i svrhu za koju ih želite upotrijebiti. Nakon pregleda svih relevantnih informacija, obavijestit ćemo Vas mogu li se Vaši podaci koristiti za svrhu koju ste predvidjeli te koje bi statističke analize na njima trebalo provesti.

Želio bih da provedete neki statistički postupak, ali ne vidim ga na popisu tehnika koje nudite. Mogu li se javiti Psihometru?

Trudili smo se na našim web-stranicama navesti većinu statističkih i psihometrijskih analiza koje provodimo. Ukoliko Vam je potrebna provedba analize koja na našim stranicama nije navedena, slobodno nam se možete javiti s upitom, no, ne možemo jamčiti da ćemo moći provesti analizu koju tražite. Odgovor na upit slijedi u pravilu kroz dva radna dana, osim u slučajevima kad ćete automatiziranim sustavom odgovora na upit biti obaviješteni o drukčijem vremenu odgovora.

Želio bih naručiti od Psihometra provedbu nekih statističkih analiza ili unos podataka, ali brine me privatnost i sigurnost podataka. Što nudite po tom pitanju?

Poklanjamo posebnu pažnju zaštiti privatnosti podataka te ćemo sa svim klijentima koji izraze zabrinutost oko privatnosti podataka sklopiti Ugovor o povjerljivosti podataka. Primjerak Ugovora možete pogledati ovdje, no, specifični detalji u Ugovoru mogu se mijenjati ovisno o vrsti usluge, prirodi podataka i potrebama klijenta.

Važno je za istaknuti kako ne preuzimamo nikakvu kaznenu niti materijalnu odgovornost ukoliko klijent dostavom podataka krši zakonske ili podzakonske odredbe ili svoje obveze prema trećim stranama.

Kako Psihometar provodi analize?

Analize provodimo isključivo korištenjem programskog jezika R. Od češće korištenih paketa ističemo ggplot2, psych, lavaan, mirt i cluster, premda se u radu služimo u mnoštvom drugih paketa.

Osim provedbe analiza, trebao bih nekoga tko će prikupiti podatke koji će se analizirati. Mogu li angažirati Psihometar za taj posao?

Nažalost, zbog praktičnih i zakonskih obveza koje bi iz toga proizlazile, Psihometar se ne bavi prikupljanjem podataka. Klijent je odgovoran za prikupljanje podataka te za poštivanje svih propisa koji se odnose na pribavljanje privole sudionika, sigurnost podataka i ostala pitanja vezana uz zakonitost prikupljanja podataka. Klijent je također odgovoran za pronalazak prostora za pohranu vlastitih podataka. No, možete nam se obratiti za pomoć u planiranju prikupljanja podataka kako bi se isti kasnije mogli adekvatno analizirati.

Želim kod svojih zaposlenika/kandidata ispitati neku psihološku osobinu. Mogu li kontaktirati Psihometar kako bih došao do upitnika?

Nažalost, Psihometar ne nudi usluge distribucije postojećih upitnika i testova. Ukoliko želite primijeniti komercijalni test ili upitnik, istog morate kupiti od autora ili distributera na kojeg su prenesena autorska prava. Na internetu možete pronaći neke besplatne testove i upitnike, no, njihova valjanost i pouzdanost je često nepoznata te se stoga ne preporuča upotreba takvih testova, uz pojednike iznimke, kao što su, primjerice, International Personality Item Pool upitnici.
Također imajte na umu kako je moguće da, ovisno o zakonskim regulativama koje su važeće u zemlji Vašeg prebivališta, morate imati zaposlenog psihologa za primjenu pojedinih psiholoških testova.

Naručio bih od Psihometra uslugu unosa podataka. Kako to funkcionira?

Ukoliko imate podatke prikupljene papir-olovka upitnicima, anketama ili testovima te trebate unos podataka, možete nam se obratiti obratiti kako bismo Vaše podatke unijeli u računalni program. No, važno je za napomenuti kako je naše sjedište u Zaprešiću te kako se osobno možemo susresti s Vama u svrhu preuzimanja testova/upitnika samo na području Zagreba i okolice. Premda postoji mogućnost poštanskog slanja materijala za unos, tu mogućnost ne bismo preporučili jer ne možemo garantirati sigurnost pošiljke tijekom slanja.

Kakve su cijene usluga Psihometra?

Cijene usluga koje nudimo, osim o vrsti usluge, ovise o količini podataka te vremenu potrebnom za njihovu obradu. Pozivamo Vas da nam se obratite upitom te opišete prirodu podataka i svrhu za koju ih želite upotrijebiti, nakon čega Vam možemo poslati ponudu s naznačenom cijenom usluge. Ponudu ćemo Vam poslati u pravilu u roku od jednog radnog dana, osim osim u slučajevima kad ćete automatiziranim sustavom odgovora na upit biti obaviješteni o drukčijem vremenu odgovora.

Koji je način plaćanja usluga?

Za obavljene usluge ispostavit ćemo Vam račun. Plaćanje je moguće provesti jedino putem transakcijskog računa uplatom na IBAN HR6523600001102733709 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.


Izjava o odricanju od odgovornosti: Psihometar, obrt za obradu podataka, vl. Augustin Mutak ne snosi nikakvu odgovornost za nemogućnost provedbe pojedinih analiza zbog prirode podataka, nepodobnosti podataka za neku od statističkih analiza, nedovoljnog broja ispitanika ili varijabli, tehničkih nedostataka u podacima niti zbog grešaka ili nepotpunosti u softverskim paketima koji se koriste za analizu podataka.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača, pisani prigovor na usluge Psihometra možete podnijeti na sljedeće načine:

  • Pismenim putem u poslovnim prostorijama Psihometra, Ulica Antuna Mihanovića 42, Zaprešić
  • Slanjem prigovora poštom na adresu Ulica Antuna Mihanovića 42, Zaprešić
  • Slanjem elektroničke pošte na info@psihometar.hr

Odgovor na prigovor slijedi u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.